Making of Bruegel

 

 

De interactieve expo 'De wereld van Bruegel' is geen klassieke, conventionele tentoonstelling op één locatie binnen een museum. Het is een parcours van meer dan 2 kilometer en met 11 locaties – de Bruegelhaltes – verspreid over delen van het Openluchtmuseum Bokrijk. Aan zo'n uitdaging begin je niet alleen!

De tentoonstelling kwam mede tot stand gekomen dankzij talrijke partners, waaronder Toerisme Vlaanderen en de Provincie Limburg. Wij zijn elk van hen bijzonder erkentelijk voor hun steun en vertrouwen. Onze dank gaat ook specifiek uit naar het Kunsthistorisches Museum in Wenen voor de fijne en conviviale samenwerking.

Het project De wereld van Bruegel in Bokrijk is het werk van een Bruegelteam, met Terenja van Dijk als projectleider, Katrien Lichtert als inhoudelijk coördinator en Kenneth Ramaekers als coördinator voor marketing, communicatie en publiekswerking. Zij vormden samen met tentoonstellingsmaker A.C.P., gameontwerper Toyfoo, Laika – Theater der Zinnen en architect Bart Lens, bouwmeester van Bokrijk en curator van BKRK, het creatieve team.

Het team liet zich in de eerste fase door de input van Katrien Lichtert onderdompelen in de kennis en inzichten over Bruegel. Al brainstormend en met inbreng uit ieders discipline en kennis bepaalde het team het parcours en het programma.

 

Laika – Theater der Zinnen, o.l.v. Peter De Bie en Jo Roets, heeft ervaring met het werken op locatie en met een internationaal publiek van jong en oud. Hun zintuigelijke, laagdrempelige en conviviale producties verhouden zich goed tot Bokrijk, het brede publiek én Bruegel.

Bovendien is ‘eten’ en ‘drinken’ een belangrijk thema in hun voorstellingen, net als in Bruegels werk en in dit project. Zo ontwikkelt Laika ook recepten op basis van 16de-eeuwse ingrediënten, die de bezoeker kan proeven: de Paradijskoek is een soort wafel die je ontdekt in Bruegels Strijd tussen Carnaval en Vasten en ‘Kleyn bier’ een gemoute drank zonder alcohol.

 

 

lees meer

Thomas Laureyssens ontwikkelt interactieve urban games waarin fysieke en virtuele ingrepen elkaar versterken, en dit zowel als docent en onderzoeker aan LUCA School of Arts als in zijn studio, toyfoo. Het startpunt van de Bruegelgame waren prototypes met studenten game-, interactie- en product-design van LUCA – School of Arts. Het was confronterend en leerzaam te ondervinden hoe weinig notie jonge twintigers van Bruegel de Oude en zijn oeuvre hebben. Hen triggeren om Bruegel te ontdekken en een spel te ontwikkelen waar ze plezier in hadden, was boeiend.

lees meer

A.C.P., o.l.v. Katrien Vandermarliere, heeft als tentoonstellingsmaker veel ervaring met het maken en initiëren van tentoonstellingen en andere communicatievormen vooral op het gebied van architectuur. A.C.P. ging op een precieze en gevoelige manier om met de niet evidente ruimtelijke condities en kwaliteiten van de monumenten van Bokrijk en de hedendaagse vormelijke koers.

 

Lees meer

A.C.P. en Toyfoo werkten samen met het scenografisch bureau ruimtevaarders de ruimtelijke ontwerpen uit. Buro Landschap ontwikkelde een landschappelijke route door het park en de ontwerpers Oeyen en Winters maakten grafische beelden voor de publiekscommunicatie en de signalisatie. Met dank aan alle bruikleengevende musea en instellingen: Archeologie West-Friesland, Hoorn; Archeologische Dienst, Antwerpen; BakkerijMuseum, Veurne; Erfgoed Zeeland, Middelburg; Glasmuseum Hentrich, Museum Kunstpalast, Düsseldorf; MAS/Collecties Vleeshuis, Antwerpen; Westfries Museum, Hoorn.

 

Aan The Lost Season van Frits Jeuris werd 2 jaar gewerkt. Het begon met een simpele fotoshopcollage van verschillende elementen in en rond het Openluchtmuseum en eindigde twee jaar later in een Brusselse VFX-studio. De vele fantastische samenwerkingen brachten hem tijdens het creatieproces in Wenen, Italië, Rotterdam en Antwerpen.    
Lees meer

Last but not least! Bij dit project waren de inzet en kennis van het dagelijkse museumteam onontbeerlijk. Van onderzoek en publieksbemiddeling tot collectiebeheer, van communicatie en sales tot boekhouding, van timmerman tot ploegbaas, van ICT’er tot tuinier: dankzij hun enorme productiekracht kreeg 'De wereld van Bruegel' vorm. Er is intensief samengewerkt door en met de afdelingen Museum, Communicatie en Marketing, Infrastructuur en Ondersteunende Diensten. Directeur Liesbeth Kees leidde de hele onderneming. Hierbij gaat bijzondere dank uit naar Voorzitter gedeputeerde Igor Philtjens en de leden van de Raad van Bestuur van vzw Het Domein Bokrijk; gouverneur Herman Reynders en de deputatie van Provincie Limburg.